Historia Parafii

Rys historyczny:
Parafię erygował bp Stanisław Szymecki 18 lutego 1982 r. z myślą o rozbudowujących się terenach podmiejskich przy wschodnich granicach Kielc. Wcześniej – bo od 1979 r. – istniał ośrodek duszpasterski przy kaplicy w Mójczy. Pierwsza Msza św. była tam odprawiona 15 lipca 1979 r.

Z chwilą zaistnienia ośrodka duszpasterskiego pod koniec lat 70-tych dojrzała myśl budowy kościoła – wspólnota rozrastała się, przybywało młodych ludzi. Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce uniemożliwiło te zamierzenia. Władze świeckie zezwoliły jedynie na rozbudowę drewnianych kaplic z XIX w. i w ten sposób powstały dwa nieduże drewniane kościółki, skupiające ludzi w zależności od ich miejsca zamieszkania.

Parafia w Mójczy posiada zatem dwa kościoły – w Mójczy parafialny i w Zagórzu – filialny, choć w praktyce funkcjonują równolegle.

Fundatorem kościoła parafialnego, uwiecznionym na tablicy pamiątkowej w Mójczy z datą 1865, był ks. Józef Ćwikliński, proboszcz kieleckiej kolegiaty. Rozbudowano ją w 1917 r. Cenniejsza pod względem architektonicznym jest świątynia w Zagórzu, drewniana, kryta gontem – pw. Wniebowzięcia NMP.

Parafia w Mójczy została wydzielona z kieleckich parafii: św. Wojciecha, św. Maksymiliana oraz z Sukowa.

Proboszczowie parafii.

Ks. Edward Nowak (1979- 1984) zmarł 24.03.2005 w Wodzisławiu

Ks. Zygmunt Dulewicz (1984-1994)
Ks. Kajetan Burzyński (1994-2000)
Ks. Jan Będkowski (2000- 2013)
Ks. Marcin Kałuża (2013- )