Mójcza

XXVII Niedziela Zwykła (02.10)
 
9.00 + Anielę, Franciszka, Henryka Ogrodnik
12.00 + Andrzeja Krzemińskiego

Poniedziałek (03.10)
17.00 + Stanisławę, Bolesława Kałczak

Wtorek (04.10) – św. Franciszka z Asyżu
17.00 1/ + Eugeniusza Anioła – od Zbigniewa z rodz
           2/ + Józefę Cieślińską (1 r śm) 

Środa (05.10)- św. Faustyny Kowalskiej
17.00 + Eugeniusza Anioła – od Heleny z rodziną

Czwartek (06.10)
17.00 1/ W intencji budowy kościoła i za ofiarodawców
          2/ + Stefana Krężołka – od rodz. Śmiglarskich

Piątek (07.10) – Najśw. Maryi Panny Różańcowej
17.00 1/ + Edytę Szydłowską, +++ z rodz. Oziminów, Dudów
            2/ + Stefana Krężołka – od rodz. Kwiecień i Dudziców

Sobota (08.10)
8.00 W intencji mamy Ireny i Krystyny

XXVIII Niedziela Zwykła (09.10)
 9.00 + Helenę, Stefana Kosmalów, Mariannę, Józefa Mojeckich, Mariannę,
Wincentego, Stefana Sobotów, Weronikę, Wincentego, Jana Kraska,
Mariana Sobotę, +++ z rodz
12.00 + Jana, Marię Wiktor, Bronisławę, Stanisława Krężołek, Franciszka,
Marię Salamon, Piotra Parkitę

Poniedziałek (10.10)
17.00 + Krystynę Broniś, Annę, Mariannę Buk

Wtorek (11.10)
 
17.00 1/ + Michała Krężołka, Władysława, Władysławę Pyczek
           2/ + Stefana Krężołka – od Lidii stelmach z rodz

Środa (12.10)
17.00 + Jadwigę, Stanisława, Sławomira Kaczmarczyk, Jana, Anielę
             Stelmach, Józefa Pisarczyka, Zenona Bazaka

Czwartek (13.10)- Nabożeństwo Fatimskie
19.30 Nabożeństwo różańcowe
20.00 W intencji dzieci i wnuków o żywą wiarę i świętość życia

Piątek (14.10)
17.00 1/ + Stanisławę, Wincentego Szyska, Ks. Edwarda Nowaka
          2/ + Kazimierza Motyczkę – od żony Jadwigi

Sobota (15.10) – św. Teresy od Jezusa
8.00 + Irenę Zięba (2 r śm)

15.00 ślub. Justyna Łygońska,  Marcin Kluza

XXIX Niedziela Zwykła (16.10)
 
9.00 + Anielę Krężołek, Stanisława Florczyk
12.00 + Edwarda, Bronisławą, Józefę Czarnowskich, Stefana,
             Zdzisława Świercz

Poniedziałek (17.10) – św. Ignacego Antiocheńskiego
  17.00 + Zofię Surowiec (3 r śm)

Wtorek (18.10) – św. Łukasza
17.00 1/ + Anielę, Stefana, Katarzynę, Wincentego Staszowskich, Mariannę,
Wincentego Sobota
          2/ + Grzegorza Majeckiego – od uczestników pogrzebu

Środa (19.10)
17.00 1/ + Józefę, Wincentego Adamiec
          2/ + Kazimierza Motyczkę – od córki Barbary z mężem  i Olą

Czwartek (20.10)- św. Jana Kantego
17.00 W intencji Moniki w 30 r urodzin

Piątek (21.10)
17.00 1/ + Grażynę, Władysława Mojeckich, Annę, Stanisława Różyc
          2/ + Krystynę, Stanisława Karyś, Jana Cedro

Sobota (22.10) – św. Jana Pawła II
8.00 1/ + Janusza Kruka (7 r śm), Piotra Kruka (r śm)
         2/ W int Agnieszki i Adama zając w 30 r małżeństwa i 50 r urodzin
Agnieszki

XXX Niedziela Zwykła (23.10)
 
9.00 + Mariannę Krajewską (r śm), Krystynę Łakomiec
12.00 + Mirosława, Ryszarda Żurowskich, Stanisławę Lasoń, Henryka Raka,
+++ z rodz. Adamiec, Żurowskich

Poniedziałek (24.10)
17.00 + Helenę, Franciszka, Krzysztofa Koźbiał

Wtorek (25.10)
17.00 1/ + Wiesławę Kowalską – od rodz Dulębów i Rębisz
            2/ + Kazimierza Motyczkę – od wnuczki Sylwii z mężem  Dariuszem
i dziećmi

Środa (26.10)
17.00 1/ + Eugeniusza Anioła – od żony i najbliższej rodziny
          2/ + Grzegorza Majeckiego – od żony

Czwartek (27.10)
17.00 1/ + Teofilę Bazak – od synowej Lucyny z rodz
          2/ + Kazimierza Motyczkę – od wnuka Kamila z żoną Dominiką

Piątek (28.10) – św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
17.00 1/ + Agnieszkę, Tadeusza Łazarz, Mariana, Zdzisława, Katarzynę,
Kazimierza Musiałów
          2/ + Tomasza Majeckiego (1 r śm)

Sobota (29.10)
8.00 O zdrowie i Boże bł oraz dary Ducha Świętego dla Ewy, Tymona,
Artura – od babci

XXXI Niedziela Zwykła (30.10)
 
9.00 + Jana Biernata, Józefa, Jana, Antoninę, Józefa, Katarzynę,  Annę,
+++ z rodz. Kozubków i Biernatów
12.00 + Weronikę, Tadeusza Trzpiot

Poniedziałek (31.10)
17.00 + Stanisławę, Stanisława, Adama Mojeckich, Henryka, Anielę Młynarczyk, Henryka
Pisarczyka