Nabożeństwa majowe

Mójcza
16.30 – Litania loretańska
17.00 Msza Święta

Zagórze
18.00 – Msza Święta
18.30 – Litania Loretańska